Close

november, 2018

02nov(nov 2)6:15 amMen's Theology Club

04nov(nov 4)10:00 am(nov 4)10:00 amSunday Worship Service

09nov(nov 9)6:15 amMen's Theology Club

11nov(nov 11)10:00 am(nov 11)10:00 amSunday Worship Service

11nov(nov 11)4:00 pm(nov 11)4:00 pmPartnership Class

13nov(nov 13)6:00 pm(nov 13)6:00 pmFirst Tuesday- Friendsgiving

13nov(nov 13)6:00 pm(nov 13)6:00 pmCity Teens Bowling

16nov(nov 16)6:15 amMen's Theology Club

18nov(nov 18)10:00 am(nov 18)10:00 amSunday Worship Service

18nov(nov 18)10:00 am(nov 18)10:00 amBaby Dedications

20nov(nov 20)6:30 pm(nov 20)6:30 pmPrayer and Praise Night

23nov(nov 23)6:15 amMen's Theology Club

25nov(nov 25)10:00 am(nov 25)10:00 amSunday Worship Service

30nov(nov 30)6:15 amMen's Theology Club

november, 2018

04nov(nov 4)10:00 am(nov 4)10:00 amSunday Worship Service

11nov(nov 11)10:00 am(nov 11)10:00 amSunday Worship Service

18nov(nov 18)10:00 am(nov 18)10:00 amBaby Dedications

18nov(nov 18)10:00 am(nov 18)10:00 amSunday Worship Service

20nov(nov 20)6:30 pm(nov 20)6:30 pmPrayer and Praise Night

25nov(nov 25)10:00 am(nov 25)10:00 amSunday Worship Service

november, 2018

02nov(nov 2)6:15 amMen's Theology Club

09nov(nov 9)6:15 amMen's Theology Club

11nov(nov 11)4:00 pm(nov 11)4:00 pmPartnership Class

13nov(nov 13)6:00 pm(nov 13)6:00 pmFirst Tuesday- Friendsgiving

16nov(nov 16)6:15 amMen's Theology Club

23nov(nov 23)6:15 amMen's Theology Club

30nov(nov 30)6:15 amMen's Theology Club

X